top of page
iBibleDev_Series_Email_Header_022122_A copy.jpg

Грехопадението

 Жената каза на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза: Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.
– iBIBLE Глава 3

 

Препратка от Библията: Битие 3:2-3, 6

И като видя жената, че дървото е добро…

Когато Ева отклони очите си от Божия план за нейния живот и ги насочи към забраненото дърво, тя се изкуши. Повярва, че „дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание“. Дали грехът на Ева не бе заченат в сърцето ѝ, дори преди да яде от плода на дървото? Не можем да знаем със сигурност, но едно нещо знаем: грехът ѝ я отдели от Божия съвършен план за нейния живот. Днес ще обърнем специално внимание на Ева. Адам, който беше с нея тогава, е не по-малко виновен, но за него ще говорим следващата седмица.

„…взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, та и той яде.“

И тогава цялото творение пострада. Грехът влезе не само в съвършената градина, в която живееха Адам и Ева, но и в цялото творение. Грехът проникна навсякъде и във всичко, и така е до днес.

 

 

С греха на Ева животът, какъвто тя го познаваше, свърши. Вече нямаше да ходи с Господ в прохладата на деня. Вече нямаше да се наслаждава на спокойствието и благополучието в градината. Смъртта влезе в света. Същото направиха и скръбта, болката, болестта и всяка форма на съкрушеност. Ева беше отделена от Бог и се нуждаеше от Изкупител, както и ние днес се нуждаем от Изкупител.

Лесно е да обвиним Ева. Ако просто се беше фокусирала върху всичко добро, което получаваше от Бог, никога нямаше да се поддаде на изкушението. Но истината е, че днес ние сме също толкова виновни като Ева.

Колко често чуваме фалшивите обещания на Сатана и отдалечаваме очите си от това, което Бог ни е дал? Колко често изоставяме пътя на Господа и вървим по път, който води към нашето унищожение?

Но историята не свършва с плода, донесъл осъждението. Бог беше планирал много повече за Своя народ. Той никога не би ги оставил, нито забравил, дори след като смъртта влезе в света чрез греха.

 

.

Грехът проникна навсякъде и във всичко, и така е до днес.

Той никога не би ги оставил, нито забравил, дори след като смъртта влезе в света чрез греха

Нашият отговор

 

Като Божие творение, ние трябва да се доверим на границите, които Бог е поставил за нас. Виждаме как Ева се усъмни във волята на Бог за живота си и не се подчини на ясните Му думи: „Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.“

Но заповедта нямаше за цел да ограби радостта на Ева, тя беше дадена, за да я защити. Беше дадена, за да води към радост, живот и мир. Вместо да живее вечно в съвършенство, Ева се сблъска с болезнената последица от греха - смъртта. Ние трябва непрекъснато да поставяме Бог на първо място, като Му се доверяваме, че Неговите планове и намерения за нашия живот са за наше добро.

Добрата новина е, че дори когато се изкушим и изгубим от поглед доброто, което Господ е предвидил за нас, Исус ни очаква, за да ни прости.

Ако кажем, че нямаме грях, лъжем себе си и истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. — 1 Йоан 1:8–9

Падението на човека донесе греха в света, Исус Христос, истинският Бог и истински човек, дойде в света, за да изкупи греха. Доверете Му се, изповядайте греховете си и Той ще ви прости.

Молитва за седмицата

Господи, Изкупителю наш, благодарим Ти, че ни спаси чрез Исус Христос. Когато се тревожим, когато се проваляме, когато откъсваме очи от Теб и Твоите обещания, ние Те молим да ни се разкриеш и да ни простиш. Помогни ни да държим погледа си върху Теб и изобилието от радост, което имаш за нас във вечния живот. И докато ежедневно изпитваме болката на нашия грешен свят, избави ни от изкушението, избави ни от злото и ни води по Твоя път на праведност. В името на Исус се молим. Амин!

Грехопадението на човечеството

bottom of page