ЛИЦЕНЗ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМА "ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ" НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО 

Молим да прочетете внимателно долуизброените условия в лиценза, което следва да удостоверите със своя подпис. Веднага след това автоматично ще бъдете препратени към страницата с филма. Строго се забранява неговото споделяне, сваляне или каквото и да е манипулиране. Благодарим Ви!

СНЦ „Промяна в поколението“ в партньорство с Ревълейшън Мидия и Старфиш Сторис се радва за възможността да ви предостави този тридневен лиценз (72 часа) за обществено излъчване на определено място, отнасящ се за ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ – филм, продуциран и лицензиран от Ревълейшън Мидия. Искрено се надяваме, че членовете и семействата от Вашата църква /организация (както и хората от по-широката общественост, които ще бъдат поканени на прожекциите) ще имат едно разтърсващо преживяване и ще бъдат докоснати от мощното послание, идващо директно от сърцето на нашия Небесен Отец, докато гледат филма. 

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ВАЖИ ЛИЦЕНЗА 

Настоящият лиценз дава право на Вашата организация да провежда безплатни обществени излъчвания на филма ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ най-много за 72 часа през периода от 15-ти август до 31-ви декември 2022 г., при следните условия:

НЕ можете да събирате такса за вход / билет за прожекциите

НЯМАТЕ право да променяте и редактирате филма под никаква форма, нито да го размножавате или да го използвате за излъчване по телевизия или Интернет по какъвто и да е начин;

• Организацията Ви е официално регистрирана в България и ще излъчвате филма в страната;
Прожекциите ще се осъществяват от Ваш персонал / служители, като НЯМА да преотдавате правото на прожекции на друга църква / организация или индивидуални лица; 

• Прожекциите ще се извършват на място, което е Ваша собственост ИЛИ в помещение, което се явява официално местонахождение на Вашата църква / организация (като хотел или училище). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Комерсиалните кино-салони подлежат на друг вид лицензиране.

Прожекции на филма с такса за вход представляват нарушение на авторски права и са незаконни. 

 

Този лиценз следва да се съхранява в архив в случай, че бъдат повдигнати каквито и да било претенции за авторски права от трети страни. 

Файла с филма или линка към него следва да бъдат съхранявани под строг надзор.


Допълнителни копия от него няма да бъдат предоставени безвъзмездно. 

В случай на допълнителни въпроси във връзка с този лиценз или с филма, се обръщайте към: cgfilmsbg@gmail.com 


Молим да впишете следната информация, която ще удостовери Вашето съгласие:

Ще получите линк към филма, веднага щом заявите своето съгласие с изложените в лиценза условия. НЕ ПРЕПРАЩАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК НА НИКОГО! Можете да откриете отговори на често задавни въпроси под самото видео с филма.