top of page
studies_4.jpg

Бог разделя сушата от водата

И Бог каза:

Да се събере в едно място водата, която е под небето, за да се яви сушата; и стана така. 

И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета; и Бог видя, че е добро.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:9–10

На третия ден Бог раздели сушата от водата. Песъчливи плажове, пустинни простори, хълмове, долини и планини - цялата земя се появи от дълбините на водата. Тази земя ще бъде почвата, от която не само ще растат растения, но и ще бъде използвана за създаването на перлата в короната на Божието творение, човечеството.

В древността в Близкия изток морето е възприемано като непредвидимо и всяващо ужас. Затова много народи са вярвали, че е създадено от бога на хаоса. 

Писанията, обаче, представят друга истина - дори моретата, които основателно са смятани за бурни и хаотични, са били създадени, събрани и ограничени от силата на единствения истинен Бог.

Писанията, обаче, представят друга истина - дори моретата,

които основателно са смятани за бурни и хаотични, са били създадени,

събрани и ограничени от силата на единствения истинен Бог.

[Бог каза]

„Или кой затвори морето с врати, когато се устреми и излезе от утробата, когато го облякох с облак и го пових с мъгла, и му поставих граница от Мене, сложих лостове и врати, и казах: Дотук ще стигаш, но не по-нататък, и тук ще се спират гордите ти вълни?” — Йов 38:8–11

Спомнете си за всички корабокрушения, които преживя Павел (2 Коринтяни 11:25, Деяния 27) и мъчителната буря, която претърпя Йона (Йона 1:4-13). Писанията не премълчават факта, че морето може да избавя, но и да унищожава. Това ни кара да се замислим за огромната сила на нашия Господ, който управлява морето!

Да отделим време и да помислим върху това.

Нашият отговор

 

Божиите граници са справедливи. Това е нещо, за което Бог говори в Йов от 38-ма глава нататък (част от 38-ма глава е цитирана в началото). Бог е Този, който разбира, който има съвършено знание и сила, и който знае какво е най-добро за Неговото творение. Да се доверим и на Него, и на ограниченията, които поставя. Тази седмица помислете за границите, които Бог е сложил, за да ви защити и да се погрижи за вас. Ако моретата не бяха ограничени, кой знае каква опасност би ни сполетяла. Бог ви обича толкова много, че е сложил ред в творението, за да може вие, както и всички хора и живи същества, да живеете и да процъфтявате.

Молитва за седмицата

Милостиви Отче, ние идваме пред Теб днес, признавайки Твоята сила и могъщество. Не се страхуваш от разбиващите се вълни, нито от планинските височини — Ти царуваш над тях. Благодаря Ти, Господи, че създаде свят, който можем да изследваме и на който можем да се наслаждаваме, свят, невероятно разнообразен както на сушата, така и във водата. Благодарим Ти за Твоята любов и грижа към нас, че си ни предоставил не само вода за поддържане на живота, но и Живата вода, която идва само от Твоя Син Исус Христос. В Неговото свято и скъпоценно име ние се молим, Амин!

Третият ден от сътворението, част 1

bottom of page