top of page
4d474c6e-8336-57c7-2c8c-f0a787f7fd3b.png

Бог украсява земята

Третият ден от сътворението, част 2

И Бог видя, че е добро, и Бог каза:

БОГ:  Да произведе земята растителност: семеносни растения, плодоносни дървета от всякакъв вид на земята, които раждат плод със семето в него; и стана така.

И земята произведе растителност: семеносни растения от всякакъв вид и дървета от всякакъв вид,

които раждат плод със семето в него;

и Бог видя, че това е добро.

И стана вечер, и стана утро, ден трети.


– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:11–13

Земята, извикана от дълбините на морето от Божия глас, сега е украсена от Него с красиви растения, треви и дървета. Представете си тъмнокафявата земя, покрита от зеленина, извикана в съществуване Словото на Бог. Представете си как безформената земя се оформя в гъсти гори, зелени долини и хълмове, покрити с цветя!

Учените изчисляват, че днес в целия свят има повече от 60 000 различни видове дървета и над 12 000 различни вида треви. Видовете растения, произвеждащи семена (покритосеменни), наброяват над 250 000! Всъщност творението е толкова разнообразно, че се смята, че са описани само между 10 и 20% от видовете растения и гъбички в света. Винаги има нещо ново за откриване в този огромен, невероятен свят, който Бог е създал.

Винаги има нещо ново за откриване в този огромен, невероятен свят, който Бог е създал.

Всяко дърво и растение, които Бог е създал, се самовъзпроизвеждат, което прави възможно продължаването на живота. Той е създал творението така, че то да продължи да расте, да се възпроизвежда и разпространява, и да може да бъде използвано от хората.

Растенията и дърветата ще осигурят храна за животните, които ще бъдат създадени, а впоследствие и за хората. Бог „облича полската трева”, се казва в Матей 6:25-34. Той е създал свят, в който да живеем, който е не само подходящ за живеене, но е и много красив.

Бог „облича полската трева”, се казва в Матей 6:25-34. Той е създал свят, в който да живеем,

който е не само подходящ за живеене, но е и много красив.

Нашият отговор

 

„Няма стръкче трева, нито цвят на този свят, който да не е създаден да ни радва.“ — Жан Калвин

Толкова е лесно да попаднем в капана на забързаното ежедневие. Но ако забавим темпото и погледнем света около нас, ще усетим страхопочитание. Да спрем и да отделим време днес, за да оценим невероятната красота на Божието творение. Нашият Създател се радва на света, който е създал – Той „видя, че това е добро“. Да последваме примера Му.

Молитва за седмицата

Господи, Създателю наш, благодарим Ти, че си създал свят, в който можем непрекъснато да се възхищаваме на Твоята творческа сила. Помогни ни да сме признателни на Теб, величествения Бог, за това, че си сътворил всичко. Благодарим Ти, че поддържаш живота ни чрез труда на фермери, земеделски работници и всички, които участват в отглеждането на различните растения. Благодарим Ти, че помагаш на хората да разпознаят и каталогизират разнообразието от видове в нашия свят. Благодарим Ти, че ни позволяваш да видим колко неизмерим си. Помогни ни винаги да се радваме в Теб. В святото име на Исус се молим, Амин!

bottom of page