top of page
iBibleDev_24.jpg

Грехопадението

В мъки

 И Бог каза на жената: Ще ти преумножа мъките в бременността; в мъки ще раждаш чада; и на мъжа ти ще бъде подчинено всяко твое желание, и той ще те владее. 
  iBIBLE Глава 3

 

Препратка от Библията: Битие 3:16

По време на сътворението Бог нарежда на Своето творение, животните, които пълзят, рибите в морето и небесните птици „да се плодят и да се размножават“ (Битие 1:28). Същото важи и за Адам и Ева. Те всички трябва да изпълнят земята според вида си.

Бог каза на Ева какво ще бъде наказанието ѝ: „Ще ти преумножа мъките в бременността.“ Ако грехът не беше влязъл в света, раждането на нов живот, който да изпълни земята, щеше да е без много усилия. Ако Адам и Ева не бяха яли от забранения плод, раждането на деца щеше да бъде безболезнено и лесно.

Сега всяка част от процеса по създаване на живот е свързана с проблеми и болка. Думата „мъка“ (на иврит: itstsabon) не означава само душевна мъка или терзание. Думите „тъга“ и „болка“ (на иврит: etseb) произлизат от корена на думата „atsab“ и може да означават също физическа болка или нараняване, тежка работа, и емоционална болка като например скръб. Ерувин от Вавилонския Талмуд, част от еврейската традиция, описва тези „болка“ и „печал“, които ще засегнат Ева, по следния начин: трудности при отглеждането на деца, болка при зачеване и бременност и родилни болки. Раждането на деца сега е категорично напомняне, че грехът засяга хората от самото им зачеване в утробата.

Ето, родих се в нечестие и в грях ме зачена майка ми. — Псалм 51:5

Това е тежко физическо наказание за Ева, но именно чрез болезненото раждане човечеството ще получи своя Спасител. Малко по-рано Бог даде обещание, че нейното потомство ще смаже главата на змията. Нейното потомство ще победи злото.

 

 

 

.

 

 

 

Наказанието на Ева е свързано с раждането, но тя все пак ще изпита радостта да бъде майка. И въпреки че тялото й ще понесе физическа и емоционална болка, тя ще изживее благословението да отглежда деца. Освен това тя не е лишена от надеждата за вечен живот, който ще дойде чрез нейното потомство, Исус Христос Изкупителя, когото Бог обеща.

Това е тежко физическо наказание за Ева, но именно чрез болезненото раждане човечеството ще получи своя Спасител

Нашият отговор

 

Наказанието на Ева за греха ни напомня, че физическото страдание, което понасяме в този живот, е временно. Въпреки че болката от раждането се увеличава, а родилните болки стават все по-силни и по-силни, те скоро свършват. И когато свършат, има ново дете, нов живот, красив дар от Господ. По същия начин и нашите мъки ще свършат, цялата телесна болка и страдание ще видят своя край, когато Исус се завърне.

Надеждата за спасение в Исус Христос, потомството на Ева, сочи към духовна реалност, която е много по-голяма от физическото наказание на Ева, свързано с раждането. Писанието ни напомня:

Защото нашата временна лека скръб ни спечелва вечна слава, която далеч я превишава, като не гледаме на видимото, а на невидимото; защото видимото е временно, а невидимото – вечно. — 2 Коринтяни 4:17–18

Нашият Бог ни е дал Своя собствен Син, за да бъде наш Спасител. Той издържа скръбта на разпъването и смъртта Си на кръста, за да може всички, които вярват, да влязат във вечна връзка с Него. Моментните ни страдания ще преминат, но вечният живот е завинаги.

Молитва за седмицата

Любящ Татко, Ти милостиво си ни дал Своя Син Исус, за да можем да възложим нашата надежда и доверие на Него. Благодаря Ти за обещанието за вечен живот и вечна връзка с Теб. Докато страдаме тук, на земята, ние се молим да ни дадеш издръжливост и мир, който надхвърля всяко разбиране. Помогни ни да помним Твоето физическо страдание за нас, докато изпитваме болка в телата си. Ти си Бог, който познава слабостта. Помогни ни, Господи, да Ти се доверяваме във всичко, дори в нашето страдание. В името на Исус се молим. Амин!

bottom of page