top of page
iBibleDev_Series_25.jpg

Грехопадението

От пръст, в пръст

 А на Адам, Бог каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него, то проклета да бъде земята поради тебе; с мъка ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си. Тръни и бодили ще ти ражда; и ти ще ядеш полската трева. С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш
 iBIBLE Глава 3

 

Препратка от Библията: Битие 3:17–19

Последиците от греха на Адам засягат всичко около него, не само физическото му тяло. Земята е прокълната; дърветата няма да осигуряват безпроблемно храна за хората. Ще израснат и тръни и бодили, които ще направят обработката на земята трудна и изпълнена с разочарование.

„Творението беше подчинено на немощ“ (Римляни 8:20), защото върху него е произнесено проклятие. Толкова много лоши неща могат да се случат при отглеждането храна: мана, вредители, суша.

Адам трябва да полага тежък труд и да обработва земята, за да осигури храна за семейството си. Заповедта, която Бог даде на настойника на творението, сега е изпълнена с предизвикателства – умора след дълъг работен ден, болка в мускулите, ръце, наранени от шипове и тръни, чело, покрито с пот от яркото слънце.

Нещо повече, това чувство на безсилие и неудовлетвореност е негова съдба до момента, в който не стане отново пръст от пръстта. Божият дъх вдъхна живот на пръстта, но когато тялото умре, то ще се върне обратно в земята. Всеки човек ще преживее смърт, онази смърт, за която Бог ги предупреди, когато им заповяда: 

Но от дървото за познаване на доброто и злото да не ядеш; защото в деня, когато ядеш от него, ще умреш. — Битие 2:17

Словото казва, че смъртта дойде чрез един човек, Адам. Животът също дойде чрез един човек, Исус. Тръните, символът на проклятието върху цялото творение, бяха вплетени в короната, която Исус носеше на собствената си глава, докато отиваше на кръста. Въпреки че гниенето, болестта, разочарованието и смъртта са част от естествения живот на хората, има надежда. Физическата смърт се превръща във врата към вечен живот, ако вярваме в Исус, който ни спасява от проклятието.

 

 

И безплатният дар не е като резултата от греха на единия човек. Защото присъдата след едно прегрешение донесе осъждане, но безплатният дар след много прегрешения донесе оправдание.

Защото, ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез този един, то колко повече тези, които получават изобилието на благодатта и дара на оправданието, ще царуват в живот чрез Единия, Исус Христос. – Римляни 5:16

Въпреки че гниенето, болестта, разочарованието и смъртта са част от естествения живот на хората, има надежда. 

Нашият отговор

 

Може да не обработваме земята като Адам, но работим всеки ден – управляваме компания или отглеждаме деца. Може би сме служители в държавни институции или в църква. Където и да работим, всеки ден се изправяме пред „тръни“, с които да се борим. Когато дните са дълги, финансите са ограничени или задачите пред нас са трудни, просто трябва да вдигнем очи.

Спасител дойде да разчупи проклятието, Той взе тръните и победи смъртта. Днес трябва да работим, но това е за кратко, заради проклятие, произнесено над нас още в Градината. Но очите ни са отправени към Исус, чието бреме е леко, и към вечността, която беше утвърдена за нас преди създаването на света. Във вечността няма проклятие и дните ни ще бъдат пълни с хваление за Този, който ни освободи.

И каквото и да вършите, на думи или на дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бога Отца. — Колосяни 3:17

Молитва за седмицата

Скъпи Небесни Татко, докато се стремим да вършим работата си в този свят, моля те, помогни ни да видим нуждите на нашите ближни и да посрещнем тези нужди по най-добрия начин. Тъй като сме разочаровани от трудността на работата, помогни ни да погледнем отвъд предизвикателствата и да видим добрите резултати от това да служиш на другите. Нека живеем живот, който показва Твоята благодат и милост към другите в различните ни призвания и ни помага винаги да търсим милост и изкупление в Исус Христос. Благодарим Ти, че пое проклятието и ни даде Твоята праведност. В името на Исус, амин!

bottom of page