top of page
iBibleDev_Series_Email_Header_032122 copy.jpg

Грехопадението

Първото евангелие

Бог продължи: „Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти наранява главата, а ти ще му нараняваш петата.“
 iBIBLE Глава 3

Препратка от Библията: Битие 3:15

Влачейки се в пръстта по корем, прокълнатата змия изслушва останалата част от присъдата, която Бог произнася: „Ще поставя вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство.“

Змията и всички като нея винаги ще бъдат мразени от човечеството. Много хора изпитват страх от змии, но враждата, за която Бог говори, има по-дълбоко духовно значение.

Бог създава две групи в света: едната, потомство на змията, тези, които съществуват в опозиция на Господ и Неговото дело, а другата – на жената, чрез която обещаният Спасител ще се роди. Тези две групи винаги ще са в конфликт.

 

 

 

Това напрежение се усеща в цялото Писание – например безбройните племена, които воюват срещу народа на Израел, и по-конкретно – историята с Давид и Голиат. Давид, представител на Божия народ, потомството на жената, е във война с Голиат, злото, който се опитва да го завладее и убие (прочетете цялата история в 1 Царе 17).

Адам и Ева получават обещание от Бог докато стоят до змията и слушат присъдата ѝ. Бог казва на змията: „Той ще ти смаже главата, а ти ще му нараниш петата“. Това е първото официално изговаряне на Евангелието, което виждаме в Писанието. Потомството на жената ще смаже главата на змията, а змията ще нарани петата му.

В този момент Адам и Ева получават нещо по-добро от възможност за поправка, нещо по-милосърдно от втори шанс. Там, в градината, Отец дава съвършения живот на Своя Син, за да възстанови тяхната свобода и да победи страха и смъртта. Преди изобщо да напуснат градината, пътят за завръщането им при Него е осигурен.

Войни, враждебност, убийства и всякакви злини ще съществуват в света между тези две групи, но обещанието е вярно: потомството на жената ще спечели. Виждаме това безброй пъти в Словото – Бог освобождава народа Си от ръката на врага. Разказът за Давид, който хвърля камъка си и смазва главата на Голиат, служи като напомняне за Божието обещание, което ще бъде изпълнено в Христос.

 

В Битие 3-та глава Бог дава послание на надежда, което отеква в цялата човешка история. Ние живеем след жертвата на Христос на кръста и можем да видим това, което Адам и Ева не можаха. Змията наистина нарани петата на потомството на Ева със смъртта на кръста. Но това не беше краят. Обещанието в градината беше изпълнено.

На кръста Исус побеждава и „смазва главата“ на Сатана. Побеждава злото, но това си има цена -  страданието Му е толкова дълбоко, че на челото му избива пот от кръв, бичуван е от Своя народ, отхвърлен е и в крайна сметка е убит.

Но ударът на Сатана, „натъртването на петата на Исус“, не е краят. Дори когато светът потъва в мрак, учениците плачат и завесата на храма се разкъсва на две, дори когато изглежда, че няма надежда, смъртта не може да удържи Исус. Чрез възкресението Си Исус победи смъртта и злото завинаги.

Но да благодарим на Бога, Който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.— 1 Коринтяни 15:57

Бог създава две групи в света: едната, потомство на змията, тези, които съществуват в опозиция на Господ и Неговото дело, а другата – на жената, чрез която обещаният Спасител ще се роди. 

Виждаме това безброй пъти в Словото – Бог освобождава народа Си от ръката на врага.

Нашият отговор

 

Сега смъртта няма сила. Тя е само път към вечен живот, ако вярваме в Исус. Авторът на Евреи обяснява:

… тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той, подобно на тях, взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта онзи, който има власт над смъртта, тоест дявола, и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подложени на робство. — Евреи 2:14-15

Така че доверете се на Господ и бъдете насърчени. Исус вече победи и Той иска да сподели тази победа с вас. Той не само ще ви даде вечен живот, ако вярвате в Него, но и ще продължи работата Си в този свят чрез вас, докато не стане време за Неговото второ идване:

Защото вашата послушност е известна на всички, затова аз се радвам за вас. Но желал бих да бъдете мъдри за доброто и прости за злото. А Бог на мира скоро ще смаже Сатана под нозете ви. — Римляни 16:19–20а

Молитва за седмицата

Молитва за седмицата

Небесни Татко, сами бихме посрещнали края на живота си без надежда, но Ти беше милостив да ни дадеш нашия Спасител Исус. Благодаря Ти за обещанието, че Сатана ще бъде поразен. От самото начало Ти имаш план да спасиш народа Си. Невероятно е да видим, както свидетелства Твоето Слово, обещанието за Спасител да се осъществява в продължение на толкова много години. Помогни ни винаги да се вярваме на Твоите обещания, тъй като Ти си твърд и непоклатим, и Твоите обещания са верни. Дай ни вяра винаги да уповаваме на Теб. В името на Исус, се молим. Амин!

bottom of page