top of page
bf74edf1-92e6-e5f1-fbf7-1350abc95a82.png

Светила на небето

Четвъртият ден от сътворението

И Бог каза:

БОГ:  Да бъдат светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта;

нека служат за знаци и за показване на времената, дните и годините;

и да бъдат за светила на небесния простор, за да осветляват земята; и стана така.

Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите. И Бог ги постави на небесния простор, за да осветляват земята, да владеят деня и нощта, и да разделят светлината от тъмнината; и Бог видя, че това е добро.

И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.


iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:14–19

Точно както Бог създаде небесата със силата на своето Слово, така и ги изпълни със звездите, слънцето и луната. Цялото творение е пример за Неговата творческа сила и ред. Светилата на небето измерват и разграничават сезоните, дните и годините. И това са вечните кръговрати на Божието творение.

Събуждаме се сутрин от светлината на слънцето и си лягаме вечер със светлината на луната. Казва се, че небесните тела са ни дадени за знамение. Какво означава това? 

Бог използва звездите в цялата Библия като илюстрация на Неговите обещания. Темите, посланията и историите в Божието Слово са свързани по свършен начин. Словото разказва за тях в продължение на хиляди години, затова в него можем да видим описани не само обещанията, дадени от Бог, но и тяхното изпълнение през вековете.

Темите, посланията и историите в Божието Слово са свързани по свършен начин.

Словото разказва за тях в продължение на хиляди години, затова в него можем да видим описани не само обещанията, дадени от Бог, но и тяхното изпълнение през вековете.

Бог даде на Аврам обещанието, че ще има безброй потомци и чрез неговото Потомство всички народи ще бъдат благословени. Когато Аврам се усъмни, Бог го изведе навън и посочи към небето, като каза:

„Погледни сега към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И рече му: Толкова ще бъдат твоите потомци.“  — Битие 15:5

Повече от хиляда години по-късно ярка звезда на изток ще доведе мъдреците до Спасителя на света, Исус Христос, обещаното Потомство от Аврам. Мъдреците казаха:

„Къде е Юдейският цар, Който се е родил? Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме да Му се поклоним.“ — Матей 2:2

Тогава звездата изгря пред тях и спря над мястото, където беше Исус, и те Му се поклониха.

 

По същия начин второто идване на Исус ще бъде придружено от знамения в небесата. Исус обяснява:

„Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето, и силите, които са на небето ще се разклатят. Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци, с голяма сила и слава. И тогава ще изпрати ангелите и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.“ — Марк 13:24–27

Бог определя броя на звездите (Псалм 147) и Той ги използва в Своето Слово, за да учи народа Си. Самото творение провъзгласява славата на Бог!

Бог определя броя на звездите (Псалм 147) и Той ги използва в Своето Слово,

за да учи народа Си. Самото творение провъзгласява славата на Бог!

Нашият отговор

 

Бог спазва обещанията Си. Той спази обещанието Си към Аврам, обещание, в което използва за пример звездите. Когато Исус дойде на света, небесата провъзгласиха идването Му. И когато погледнем нагоре, към светлината, която идва от слънцето, ще знаем, че може с надежда да очакваме следващия ден, защото нашият Господ спазва обещанията Си.

Молитва за седмицата

Милосърдни Отче, Ти ни показваш чрез Словото Си, че Твоите планове за вселената са съвършени. Ти създаде светилата в небесата и подреди дните, сезоните, месеците и годините според тяхната светлина. Помогни ни да не забравяме, че Словото ни показва не само Твоите обещания, но и техните изпълнения чрез знамения в небето, и ни помогни да Ти се доверим, дори когато сме в беда. Ние Те обичаме и Те почитаме; очакваме с нетърпение Твоето второ идване. В името на Исус се молим. Амин!

bottom of page