top of page
study_2.jpg

Да бъде светлина

Първият ден от сътворението, част 2

И Бог каза:

Бог: Да бъде светлина.

И стана светлина. И Бог видя, че светлината е добро; и Бог раздели светлината от тъмнината. И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка в Библията: Битие 1:3

 

От мрака, от неустроеността на нищото, Божието Слово прогласи: „Да бъде светлина“.

Божието Слово работи. Оформя и запълва. Създава и поддържа. Всяка сутрин, с изгрева на слънцето, ние виждаме светлината, която Бог създаде. Виждаме как посевите растат от топлината му. Затваряме очи в края на деня, когато денят се превръща в нощ.

Божието Слово работи. Оформя и запълва. Създава и поддържа.

Апостол Йоан, любимият ученик на Исус, говори за Божието Слово, което е участвало в сътворението. Ето какво пише той:

 

В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог. То в началото беше у Бога. Всичко чрез Него стана; и без Него не стана нищо от това, което е станало. В Него бе животът и животът бе светлината на човеците. И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.— Йоан 1:1–5

 

От предишната история научихме, че Божият Дух се носеше над водата. А от тези думи на Йоан разбираме, че творящото Слово на Бог е самият Исус Христос. Нищо, което е създадено, не е създадено без Него. Троицата — Отец, Сина и Святият Дух — работят заедно, за да създадат творението в пълнота.

 

Исус, Божието Слово, носи повече от само светлина на света. Той носи ред, знание, прозрение и праведност. Неговото съвършенство свети и ни показва пътя.

Исус, Божието Слово, носи повече от само светлина на света.
Той носи ред, знание, прозрение и праведност.

Нашият отговор

 

Бог създаде всичко от любов. Нищо не принуди ръката Му да се движи или устата Му да говори. Какво означава за вас фактът, че безкрайно могъщият Бог на цялата вселена ви обича? Всъщност Той те обича толкова много, че изпрати Своя единствен Син да понесе греховете на целия свят (Йоан 3:16). Как познаването на любовта на нашия Създател променя отношението ви към другите?

Молитва за седмицата

Благодаря Ти, Небесни Татко, че ни позволи да Те познаваме чрез Твоето Слово. Ти не само ни даде Писанията, от които да се учим, Ти даде Своя Син да бъде наш Спасител. Ти си създал всичко, разделил си дори светлината от тъмнината. Поглеждаме към небето и виждаме неизмеримата сила на слънцето и знаем, че то бледнее в сравнение с Твоята слава. Помогни ни да Те заобичваме повече с всеки изминал ден, като размишляваме върху Твоето Слово. В името на Исус се молим. Амин!

bottom of page