top of page
98641be7-891d-dc00-b4ea-d406ded652c9.png

Бог изпълва морето и небето

Петият ден от сътворението

И Бог каза:

Да произведе водата изобилно живи същества и птици да хвърчат над земята по небесния простор.

И Бог сътвори големите морски чудовища, и всички живи същества според видовете им,

които водата произведе изобилно, и всяка крилата птица според вида ѝ;

и Бог видя, че това е добро. И благослови ги Бог, казвайки:

Плодете се, размножавайте се, и напълнете водите в моретата; нека се размножат и птиците по земята.

И стана вечер, и стана утро, ден пети.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:20–23

На петия ден от Сътворението Бог изпълни водата и небето с различни видове живи същества и птици. Празното пространството, което създаде на втория ден, сега изобилства от живот.

В този акт се вижда колко невероятна е Божията творческа сила. Той е създал микроорганизмите, за които знаем, че обитават морето, големите пасажи от ярко оцветени риби и китовете, които се достигат 30 метра дължина. Океаните и моретата заемат около 71% от земната повърхност, но според учените са изследвани едва 5% процента от тях. Това означава, че голяма част от света, в който живеем, все още е загадка за нас.

Но Бог познава всяко създание, дори онези, които живеят там, където хората никога не биха могли да отидат, като на дъното на океана например!

Бог ни даде птици в небето, за да свидетелстват за Неговото величие. Те се противопоставят на гравитацията с кухи кости и пера и достигат до височини, невъзможни за нас без самолет. Всяко създание е замислено от Бог и чрез Неговото Слово те са извикани в съществуване.

Всяко създание е замислено от Бог и чрез Неговото Слово те са извикани в съществуване.

Нашият отговор

 

Исус даде на учениците Си много важен урок за тревожността. Прочетете тези думи на нашия Господ и Спасител и размишлявайте върху тях, върху петия ден на сътворението и грижата, която Бог проявява към Своето творение.

И Исус рече още на учениците Си: Затова ви казвам, не се безпокойте за живота си, какво ще ядете, нито за тялото си, какво ще облечете. Защото животът е повече от храната, и тялото – от облеклото. Разгледайте враните, че не сеят, нито жънат; те нямат нито съкровищница, нито житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците! И кой от вас може с грижи да прибави и един лакът към ръста си? И тъй, ако и най-малкото нещо не можете да сторите, защо се безпокоите за друго? — Лука 12:22–26

Ако погледнем творението, ще видим как Бог осигурява необходимото за неговото съществуване. Ще видим колко верен и постоянен е в осигуряването на храна, вода и подслон за Своите творения и можем да Му се доверим, че ще направи същото и за нас.

Ще видим колко верен и постоянен е в осигуряването на храна, вода и подслон за

Своите творения и можем да Му се доверим, че ще направи същото и за нас.

Думите на Исус не са забрана: „Не е позволено да се тревожиш!“ Господарят на птиците, на рибите и на цялото творение всъщност казва с любов: „Не се безпокойте за живота си.” Той знае от какво се нуждаем, дори преди да Му го кажем в молитва.

Молитва за седмицата

Боже, Ти си Творецът на всичко и Ти благодаря, че си създал всички невероятни създания, които изпълват океана и небето – дори тези, за които все още не знаем. Благодаря Ти за великото обещание, дадено ни в Твоето Слово, че не е нужно да се безпокоим за живота си. И Ти благодаря, че свидетелстваш за тази истина чрез Твоята вярна грижа и осигуряваш всичко на дори най-малкото създание, което живее тук на земята. В святото и скъпоценно име на Исус се молим, Амин!

bottom of page