top of page
8f517836-8eba-b994-ad79-43d7bb872e21.png

Според видовете им

И Бог каза:

БОГ:  Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове според видовете им; и стана така. Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка според видовете му и всички влечуги по земята според видовете им; и Бог видя, че това е добро.


– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:24–25

На петия ден Бог вече беше напълнил морето и небето с всякакви риби и птици. След това, на шестия ден, Бог напълни земята с живи същества.

Казва ни се, че Бог е създал всички „живи същества според видовете им“. Това показва реда, който Бог е установил за създанията, които живеят на земята. Всяко уникално животно е създадено да продължи да се възпроизвежда според вида си.

Всяко уникално животно е създадено да продължи да се възпроизвежда според вида си.

Бог ни е дал способността да категоризираме и организираме. Можем да различим едно животно от друго. Това е важно, за да можем да управляваме добре творението (повече за това следващата седмица!). И тъй като творението се размножава само, то продължава „според вида си“ дори без пряката намеса на хората.

 

Господарят на всички неща е създал свят, в който животът да процъфтява. Той не просто го е създал, но и го поддържа. Авторът на Евреи казва, че Бог „поддържа вселената чрез словото на Своята сила“. - Евреи 1:3б

 

И след като всички земни животни бяха създадени, Бог погледна всичко, което беше създал, и го нарече „добро“. Птиците, животните, рибите, растенията, реките и морето - всичко беше добро. Можете ли да си представите нашия свят, но съвършен? Колко невероятно би било да видим творение, което не е помрачено от грях.

Бог поддържа вселената чрез словото на Своята сила. — Евреи 1:3б

Нашият отговор

 

Творческата сила и величието на Бог са видими в творението. Но днес виждаме това творение несъвършено, защото живеем след падението на човечеството. Грехът влияе на творението и дори на собствените ни тела. Но това няма да е така завинаги. Когато Исус се завърне, Той ще направи всичко ново и ще възстанови това, което е било разрушено.

 

Пророк Исая има красиво пророчество за онзи бъдещ дом за хората, които вярват в Христос. Невероятно е, че животните също са включени във видението за един съвършен свят, когато Исус се завърне:

„Вълкът и агнето ще пасат заедно

и лъвът ще яде слама както вола,

и храна на змията ще бъде пръстта.

Не ще повреждат, нито ще погубват

в цялата Ми свята планина“

– казва Господ. – Исая 65:25

 

Това е много насърчително. Когато Исус се завърне, тези, които вярват в Господа, ще живеят с Него във вечността. Няма да е просто добро - ще е перфектно.

Когато Исус се завърне, тези, които вярват в Господа, ще живеят с Него във вечността.

Няма да е просто добро - ще е перфектно.

Молитва за седмицата

Милостиви Отче, виждаме Твоята удивителна креативност и ред в света около нас. Толкова сме Ти благодарни, че си ни дал способността да познаваме и разбираме (отчасти) нещата, които си създал. Благодаря Ти, Господи, за компанията и благословиите, които животните ни предоставят. Благодаря Ти за обещанията, които си дал в Словото Си, които сочат към новите небеса и новата земя. Дай ни постоянна, издръжлива вяра, за да можем да очакваме с надежда деня на Твоето завръщане. Молим се в святото име на Исус. Амин!

Шестият ден от сътворението, част 1

bottom of page