top of page

16-те Свята от "Пътешественикът"
идеи за игри и дейности към всеки свят

Използвайте приложените графики в зависимост от съответния урок от
"16-те Свята от Пътешественикът". Тези графики съответстват на Приложението към наръчника.
В дъното на страницата ще откриете PDF документ с всички занимателни игри и дейности.

Натиснете върху всяка графика, за да може да я свалите и разпечатате в пълен размер.

path_edited.jpg

ПРИЛОЖЕНИЕ
идеи за игри и дейности към всеки свят

Вляво ще откриете цялото ПРИЛОЖЕНИЕ от наръчника "16-те Свята от Пътешественикът". Това е PDF файл и може да се свали и разпечата в съответствие с уроците и бройката деца, които обучавате. Този вариант ви дава възможност да свалите всички графики наведнъж, вместо поотделно.Натиснете втория знак в горния десен ъгъл на PDF файла, за да го съхраните на вашето устройство. Всяка графика може да се разпечата в пълен размер.

7_edited.jpg
bottom of page