top of page
66d19ed6-7fa7-f982-f96d-416bfc80948b.png

Кост от костите ми

Но помощник, подходящ за човека, не се намери. Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън и той заспа;

и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.

И Господ Бог направи жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.

А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми;

тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа е взета.

И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи човеци.


–iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 2:20b—23; 3:20

И Господ Бог каза: „Не е добре за човека да бъде сам“. Това е първият път в историята на творението, когато нещо се смята за „недобро“ от Бог. Означава ли това, че Бог е създал несъвършено творение? Със сигурност не! Няма нищо греховно в това човек да бъде сам, но липсата на партньор за Адам наистина означаваше, че творението, такова, каквото беше в този момент, беше незавършено.

Господ реши да доведе до пълнота това, което беше непълно. Той каза, че ще направи подходяща половинка за Адам. След това Бог накара Адам да заспи дълбок сън и взе реброто му, за да създаде жена.

Думата „половинка“ понякога се превежда като „помощник“ или „помощ“, което означава, че тя не е просто приятел, а помощник във време на беда. Тази жена, която Бог създаде за Адам, ще е подходяща за Адам и ще му осигури утеха, помощ и приятелство - не като човек, който да контролира, а като човек, за когото да се грижи.

Думата „половинка“ понякога се превежда като „помощник“ или „помощ“, което означава, че тя не е просто приятел, а помощник във време на беда.

„Бог с голямо внимание създаде жената от реброто на мъжа; не от главата му, за да не е над него; нито от крака му, за да не бъде използвана като слуга; но от реброто му, което не е далеч от сърцето, защото човек трябва да я обича и да я счита като себе си.“— Петрус Сахарие Наксков

Когато Адам вижда жена си, своя помощник, своята любов, той възкликва: „Кост от костите ми и плът от плътта ми!” Връзката между съпруга и съпругата е уникална и красива. И заедно те ще създадат целия човешки род.

Нашият отговор

 

Бракът е създаден от Бог още преди падането на човечеството в грях. Когато Бог събира мъж и жена, това наистина е „добро“, защото те си помагат и се обичат. Освен това според Словото бракът е преобраз на връзката между Христос и Църквата.

 

Апостол Павел пише в пета глава на книгата Ефесяни, че съпрузите трябва „да обичат жените си, както Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея, за да я освети“ и след това продължава, че съпрузите трябва „да обичат жените си като свои собствени тела… точно както Христос прави за църквата.”

 

Голяма тайна е, както казва Павел, как Бог е решил да отразяваме Него и любовта Му към Неговия народ. С любов, уважение, подчинение и саможертва мъжът и жената в брака изобразяват дълбоката истина: Бог ни обича толкова много, че е готов да се откаже от всяка власт и слава и е готов да страда, за да можем да бъдем представени като приемливи, святи, праведни и неопетнени пред Бога.

С любов, уважение, подчинение и саможертва мъжът и жената в брака изобразяват дълбоката истина: Бог ни обича толкова много, че е готов да се откаже от всяка власт и слава и е готов да страда, за да можем да бъдем представени като приемливи, святи, праведни и неопетнени пред Бога.

Явяването в плът, святият живот, саможертвата и възкресението на Исус за Неговите хора, за църквата, работи и е истина за всички, които вярват в Него – женени, неженени, вдовци или вдовици, разведени. Господ е съвършеният съпруг на църквата, който ни цени, защитава, прощава и ще продължи да ни обича завинаги.

Молитва за седмицата

Небесни Татко, толкова сме Ти благодарни, че ни обичаш. Ти ни даде изкупление и обещание за вечен живот чрез Твоя Син Исус Христос. Благодарим Ти, че си създал брака, за да ни покажеш как ни обичаш. Молим се, Господи, за всички женени, всички неженени, всички вдовци, вдовици и всички разведени. Нека Твоята съвършена любов като наш Съпруг бъде най-доброто насърчение за нас, докато живеем тук, на земята, както в щастие, така и в беда. Благослови ни, докато се стремим да Те почитаме във всички наши взаимоотношения. В името на Исус се молим. Амин!

Шестият ден от сътворението, част 6

bottom of page