top of page
iBibleDev_Series_Email_Header_032822 copy.jpg

Грехопадението

Бог проклина змията

Бог проклина змията

Тогава каза Господ Бог на змията: Понеже си сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове; по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си. 
 iBIBLE Глава 3

Препратка от Библията: Битие 3:14

Змията говореше много, когато изкушаваше Ева, но не каза и дума, когато застана пред Бог. След като Адам обвини Ева (и Бог), а Ева обвини змията, змията остана мълчалива в присъствието на Бог.

И така, Бог първо прокле змията, измамника. Когато я осъди, Той осъди източника на самия грях, като каза: „Понеже си сторила това, проклета да си сред всички животни и сред всички полски зверове; по корема си ще се влачиш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си.“

Словото изяснява връзката между старовременната змия и дявола в книгата Откровение:

И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича дявол и Сатана, който мами цялата вселена; свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. — Откровение 12:9

Проклятието, което Бог произнесе върху змията, показа окончателното унижение на Сатана. Точно както победен враг пада на земята в битка, змията се влачи по корем, принудена да яде пръст. Дяволът, който се е явил като змия, е наказан да пълзи по земята през всичките дни на живота си. Докато пълзи, той не може да избегне яденето на пръст.

 

 

 

Змията е прокълната повече от всички живи същества и се превръща в знак за нас днес – спомен за това, което се е случило по време на грехопадението на човечеството.

Въпреки че дяволът е активен в нашия свят днес, Словото обещава, че той ще срещне своя край, когато Исус се завърне:

А дяволът, който ги мамеше, беше хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени ден и нощ до вечни векове. — Откровение 20:10

Точно както змията в Битие е хвърлена в пръстта, Сатана ще бъде хвърлен в езерото завинаги – и всичкото зло с него.

Нашият отговор

Всеки ден виждаме и преживяваме резултата от грехопадението на човечеството и всеки ден се сблъскваме с изкушение от дявола. Словото ни предупреждава: „Бъдете трезвени, будни. Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв, обикаля, търсейки кого да погълне.“ (1 Петрово 5:8). Води се духовна битка, в която непрекъснато ще участваме, докато сме на земята. 

Проклятието върху змията ни помага да устоим на изкушенията и да очакваме с нетърпение деня, в който Исус ще се завърне и завинаги ще хвърли в езерото всяко зло.

И така, какво ще направим днес? Как да се борим с обвинителя и неговите изкушения? Бог не ни оставя без помощ; Той ни дава Своето всеоръжие.

Стойте препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник, и с нозе, обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово. И молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба. — Ефесяни 6:14–18а

Проклятието, което Бог произнесе върху змията, показа окончателното унижение на Сатана. Точно както победен враг пада на земята в битка, змията се влачи по корем, принудена да яде пръст.

Молитва за седмицата

Могъщи Татко, благодаря Ти за Твоето Слово и обещанията, които си ни дал. Очакваме с нетърпение деня на Твоето второ идване, когато всяко зло и лукавият ще бъдат победени завинаги. Докато очакваме с нетърпение този ден, молим Те, дай ни надежда и издръжливост, за да можем да стоим твърди в истината на Твоето Слово и правдата, която Ти вече спечели за нас в Христос. Дай ни Своето всеоръжие и ни помогни, докато се молим. Молим Те за постоянство и мъдрост, в святото и скъпоценно име на Исус. Амин!

bottom of page