top of page
iBibleDev_Series_Email_Header_050222 copy.jpg

Каин и Авел

Второто поколение

След като били изгонени от Едемската градина, Ева родила син на име Каин. И тя каза: С помощта на Господа, родих човек. Ева роди и брат на Каин, който се казваше Авел. 

– iBIBLE Глава 4

 

Препратка от Библията: Битие 4:1–2а

В градината Адам и Ева живеeха в съвършен мир. Те познаваха света само като прекрасен рай, без проблеми, болка, страх или смърт. Общуваха и бяха много близки с Бог, своя Създател. Но грехът им разруши този свят. Градината вече не беше техен дом и те бяха отделени от Бог.

След като с Адам бяха изгонени от градината, Ева даде живот на първите хора, родени в грях. Сигурно си е спомнила за това наказание, докато е изпитвала родилните болки. Как ли се е почувствала, когато е осъзнала, че децата, които е родила, няма да познават света, който тя и Адам са познавали толкова добре. Те няма да се разхождат в градината с Бог; никога няма да вкусят от дървото на живота; няма да познават света такъв, какъвто е бил преди греха. Светът вече беше различен, защото ядоха от плодовете, които Бог им заповяда да не ядат.

Въпреки че раждането е изпълнено с болка, радостта на Ева е явна. Тя е във възторг от чудото на раждането на човек. „С помощта на ГОСПОДА родих човек!“ И тя, и Адам бяха създадени от Божиите ръце, но нейните синове бяха „обвити” в утробата ѝ (Псалм 139:13). Бог я беше използвал, за да донесе нов живот на света и тя щеше да бъде майка на цялото потомство, което щеше да насели земята.

 

 

 

 

 

 

Огромната радост, изпитана от Адам и Ева, трябва да е била много по-дълбока. Цялото творение стене от техния грях, но потомството на Ева ще смаже главата на змията. Ще има Изкупител и всичко ще бъде такова, каквото е трябвало да бъде от самото начало. Сигурно са разказвали на децата си за греха и за това как Бог ги е облякъл с любов и им е дал надежда, че някой от тях ще победи коварната змия и ще възстанови взаимоотношенията им с Бога. 

Като първи деца, родени в света на греха, Каин и Авел са и първите деца, които са дисциплинирани. Единственият пример на Адам и Ева за възпитание с любов, благодат и дисциплина е от самия Бог. 

Защото те за малко време са ни наказвали, според както им е било угодно, а Той – за наша полза, за да участваме в Неговата святост. — Евреи 12:10

И въпреки че примерът на Адам и Ева за бащинство е Бог, те пак се сблъскват с предизвикателства в отглеждането и възпитаването. В света, покварен от греха, родителството е изпълнено с трудности. Семейните отношения могат да бъдат обтегнати по много причини, но Господ е „благ и милостив, дълготърпелив и многомилостив” (Псалм 145:8). И дори когато земните ни родители се провалят или ако ние се провалим като родители, имаме Отец в Небесата, който ни дарява с неумолима любов и прошка.

Нашият отговор

 

Като родители, баби и дядовци и дори членове на църквата имаме възможността да споделяме истории за вярата със следващото поколение. Може да говорим за Божията доброта: великата история на сътворението, откъдето е започнал целият живот, и съвършеният Божи замисъл за нашия свят и за нашия живот. Можем да споделим невероятните разкази, които започват от патриарсите и стигат до учениците на Исус – цялата Библия свидетелства за най-важната история, историята на Божието изкупление.    

Вложете тези Негови думи в сърцето си и в душата си, вържете ги за знак на ръката си и нека бъдат като превръзка над очите ви. Да учите на тях чадата си, като говорите за тях, когато седиш в къщата си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. — Второзаконие 11:18–19

Трябва да споделяме Божието Слово с нашите деца и надеждата, която предстои. Един ден ние ще бъдем с нашия Господ точно както Адам и Ева бяха в Едемската градина. Ще можем да се приближим до Неговия свят трон с пълно доверие и свобода (Ефесяни 3:12).

Едни от най-въздействащите истории за Божията любов и милост са тези, които споделяме от собствения си живот. Докато размишляваме върху нещата, през които сме преминали, виждаме как Бог е бил верен през цялото време, дори в изпитания и неуспехи, дори когато се съмняваме и задаваме въпроси. Господ е нашият съвършен Баща в Небесата и Той ни е дал път към дома и към Себе Си чрез вяра в Христос.

Бог я беше използвал, за да донесе нов живот на света и тя щеше да бъде майка на цялото потомство, което щеше да насели земята.

Молитва за седмицата

Отче наш Небесни, по Твоята милостива воля ние познахме Теб и Твоята милост. Помогни ни да Ти се доверим дори сред трудностите, които съществуват в нашия свят, който е изпълнен с грехове. Помогни ни да имаме добри взаимоотношения с хората около нас, помогни ни да Ти се доверим като на наш истински Баща и ни дай пълна увереност, когато идваме при Теб в молитва. В името на Исус се молим. Амин!

bottom of page