top of page
Acr40657413847564816768205 copy.jpg

Грехопадението

 Но Господ Бог повика човека и му каза: Къде си? А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол; и се скрих. А Господ Бог му рече: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?

 iBIBLE Глава 3

 

Препратка от Библията: Битие 3:9–11

Докато Адам и Ева се крият от присъствието на Господа, те Го чуват да вика: „Адам. Адам. Къде си?“ Божият глас вече не ги утешава. Те са поразени от ужас и срам, когато Господ се приближава.

Защо нашият грях ни кара да се крием от Бог? Адам и Ева го правят, но и ние се държим по същия начин. Няма по-лошо нещо от това да сме отделени от нашия Създател, когато имаме най-голяма нужда от Неговата благодат и милост. Ако избягат от Него, Адам и Ева ще потънат в отчаяние и срам без надежда за изкупление. Същото важи и за нас.

Бог безмилостно преследва народа Си. Той не им позволява да се крият на тъмни места далеч от Него. В Словото четем, че няма нищо, което да ни отдели от Божията любов. В онзи момент Адам и Ева все още не знаеха, че Бог има план да ги възстанови.

Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито настоящето, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. — Римляни 8:38-39

Когато Бог попита Адам и Ева къде са били онзи ден в градината, Той знаеше отговора. Точно както Той знае къде са били Адам и Ева, така знае и тъмните места, към които бягаме – различните начини, по които се опитваме да скрием сърцата си от Него. От любов към Своите деца, Той не ги оставя да се крият. Той разкрива греха им, за да им донесе прошка и благодат. Всеки грях трябва да излезе наяве, за да бъде простен.

Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му; но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога. — Йоан 3:20-21

Въпреки че Адам и Ева се крият от Бог, Той ги търси. Адам трябваше да се покае в момента, в който Бог ги намери. Трябваше да се срещне със своя Създател и да признае вината и грешките си.

Вместо това той каза, че се е скрил, защото е гол. Затова Бог зададе на Адам въпрос, от който той не можа да избяга. Адам не можа да се измъкне от осъждането, което законът носи: „Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?“

Нямаше изход. Бог знаеше какво са направили.

Бог безмилостно преследва народа Си. Той не им позволява да се крият на тъмни места далеч от Него.

Нашият отговор

 

 

Ако Бог попита: „Къде си?“ Как бихме отговорили? Вярваме ли, че е безопасно да излезем от скривалището си? Независимо къде сме, Бог ни чака, дори и да не сме се покорили.

Когато почувстваме осъждането на Божия закон, най-лесно е да избягаме от Него. Вместо да се изправим пред греховните си действия, ние просто избираме да не се занимаваме с тях и да се скрием от Този, който може да ни помогне.

Поставянето на маска на святост в присъствието на други хора (както Адам и Ева, които се покриха с листа), не премахва вината. И понасянето на тежестта на нашата вина само по себе си не помага за решаването на проблема ни. Това, от което се нуждаем, е Изкупител. Нуждаем се Исус Христос.

Жалостив и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. — Псалм 103:8

Трябва да изповядаме греховете си пред нашия Бог, който е готов и желае да прости. Когато се почувстваме осъдени, не трябва да бягаме от Господ – трябва да бягаме към Него и ще ни бъде простено.

Когато се почувстваме осъдени, не трябва да бягаме от Господа – трябва да бягаме към Него и ще ни бъде простено.

Молитва за седмицата

Милостиви Татко, ние признаваме, че понякога избираме да скрием греха си от Теб точно както Адам и Ева избягаха и се скриха от Теб в градината. Помогни ни да изповядаме греховете си и да се отвърнем от тях. Помогни ни да вървим в Твоя път на святост. И като се покаем, Господи, прости ни. Обнови ни чрез Твоето Слово и ни укрепи да издържим трудностите в живота, изживян в служене на Теб. Помогни ни непрекъснато да идваме при Теб с нашето бреме, нашите грижи, грехове и скърби, за да можем да намерим отдих в Теб. В името на Исус се молим. Амин

Бог преследва Адам и Ева

bottom of page