top of page
f248b5c7-6120-dbe4-88e6-ca69ed6c78da.png

Адам дава имена на животните

Шестият ден от сътворението, част 5

И Господ Бог каза: Не е добре за човека да бъде сам; ще му създам подходящ помощник. 

И Господ Бог образува от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека,

за да види как ще ги наименува; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана. 

Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на въздушните птици и на всички полски зверове.

Но помощник, подходящ за човека, не се намери.


– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 2:18-20

Бог постави Адам в градината да я обработва, пази и да му осигурява всичко необходимо за живот. Една от задачите на Адам като настойник на градината беше да даде имена на всички животни, които Бог беше създал.

Създателят на цялата вселена и всичко в нея не само позволява на Своето творение да има властта да дава имена на животните, но и води животните при него. По този начин креативността на Адам отразява креативността на Бог; Бог показва как иска Адам да се грижи за градината, животните и всяко живо същество - с власт. Като дава имена на животните, Адам изгражда лична връзка с тях. Той ги познава по име, точно както Бог познава хората Си по име.

Като дава имена на животните, Адам изгражда лична връзка с тях.

Той ги познава по име, точно както Бог познава хората Си по име.

Адам дава имена на животните и докато го прави,  става ясно, че няма подходящ помощник за него. Всеки вид бе създаден с мъжки и женски представител. Но Бог имаше план за Адам...

Нашият отговор

Чрез творческите си умения хората по уникален начин показват, че са образ и подобие на Бог. Това се забелязва в цялата Библия – винаги, когато Бог призове и подготви определени хора да станат занаятчии, дърводелци, производители на текстил, художници или строители.

Чрез творческите си умения хората по уникален начин показват, че са образ и подобие на Бог. Това се забелязва в цялата Библия – винаги, когато Бог призове и подготви определени хора да станат занаятчии, дърводелци, производители на текстил, художници или строители.

Например, Бог призова Веселеил, сина на Ури, по име, и го „изпълни с Божия Дух, с мъдрост, с разум и със знание за всякакво изкуство“, заедно с Елиав, сина на Ахисамах, за да могат да създадат всички необходими предмети за скинията (вижте Изход 31 за призива им и Изход 36–39 за това какво са направили).

Бог можеше да назове животните точно както нарече светлината „ден“ и тъмнината „нощ“, но вместо това Той позволи на Адам да управлява творението чрез даването на имена. По същия начин Бог би могъл да издигне скинията (Неговото собствено обиталище сред израилтяните в пустинята) сам, но вместо това Той подготви Своя народ и те я направиха красива.

Да благодарим на Господ за креативността, която ни е дал, защото това е прекрасен начин да покажем, че сме негов образ и подобие, и да се грижим за света, в който Той ни е поставил.

Молитва за седмицата

Скъпи Небесни Татко, благодарим Ти за цялото творение и способността на човечеството да се грижи за него. Ти ни благослови с живот и всичко, от което се нуждаем, за да оцелеем - и още по-удивителното е, че Ти ни помогна да управляваме този свят, в който живеем, за да го направим и наш, и красив. Благодаря ти за художниците, за всички, които творят и строят, и всички, които използват уменията си, за да накарат този свят да отразява красотата Ти. Молим Те за помощ, докато се стараем да Ти служим във всичко, което правим. В името на Исус. Амин!

bottom of page