top of page
iBibleDev_Series_Email_Header_020722_A copy.jpg

Грехопадението

А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията: От плода на градинските дървета можем да ядем; но от плода на дървото за познаване на доброто и злото, което е всред градината, Бог каза:  Да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете.
– iBIBLE Глава 3

 

Препратка от Библията: Битие 3:1–3a

В красивата градина, която Господ създал, Адам и Ева били съвършено обгрижени от Бог. Всичките им нужди, и физически, и духовни, били задоволени – имали храна за ядене, вода за пиене и съвършена връзка със своя Създател. Бог дал на Адам и Ева всичко необходимо, за да живеят според плана, който имал за тях, и им казал кое е добро за тях и кое не.

Но тогава се появила змията. Тя била „хитра“, думата понякога се превежда като „коварна“ или „лукава“. Змията е представена в лоша светлина дори преди да отвори устата си, за да говори с Ева.

Змията не губи време и започва с първата си измама: „Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?“ С тези думи тя поставя под въпрос Божия закон и кара Ева да се съмнява в Божия глас, Когото познава толкова добре.

Змията атакува съвършената воля на Бог и иска да накара Ева да действа противно на Неговото Слово и воля.

 

Тази тактика на змията е същата, която използва в живота ни и днес. „Истина ли каза Бог…?“ Лукавият ще направи всичко по силите си, за да ни накара да се съмняваме в Божиите думи към нас и в Неговата воля за живота ни.

Сатана използва абсолютно същата тактика с Исус, когато Го изкушава в пустинята. Казва Му да се качи на върха на храма и да се хвърли долу, „Ще заповяда на ангелите Си за Тебе да Те пазят; и на ръце ще Те вдигат, да не би да удариш о камък ногата Си.” Да, това са цитати от Словото, но дали предават смисъла, който Бог е вложил тях? 

Когато Исус чува тези думи от Библията, незабавно отговаря: „Писано е още: Да не изпитваш Господа, твоя Бог“ (Матей 4). Той знае, че дяволът вплита лъжи в Божието Слово и посява съмнение. Как се преборва Исус? С правилно разбиране на Божието Слово.

Лукавият ще направи всичко по силите си, за да ни накара да се съмняваме в Божиите думи към нас и в Неговата воля за живота ни.

Нашият отговор

 

Как да реагираме, когато врагът ни кара да се съмняваме в Божието Слово? Когато сме изправени пред изкушението да съгрешим или когато се съмняваме, че Божият закон е добър – как да се преборим с това?

И ние, както Исус, трябва да използваме Божието Слово, за да различаваме истината от лъжата. „Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105). Божието Слово ни предлага ясен път в живота.

 

Бог в милостта си ни е дал Библията. Трябва да изпитваме спрямо Словото думите, които чуваме от учители, от средата, която ни заобикаля, от нашите приятели и семейство. В Деяния на апостолите, 17 глава, беряните бяха похвалени за тяхната проницателност. Тази група евреи, живеещи в Берия, чуха думите, които Павел им проповядва и „приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха Писанията да видят дали то е вярно.“ (Деяния на апостолите 17:11).

По същия начин и ние трябва да изпитваме думите на онези, които се опитват да говорят в живота ни. Ако те противоречат на казаното от Бог, ние не трябва да приемаме тяхното послание – трябва да го отхвърлим. Бог ни е подарил прекрасни неща на страниците на Библията: думи на утеха, думи на мир и думи, които ни помагат и водят във всичко, което правим и вярваме. И най-важното, думи, които разказват историята на нашето изкупление в Христос.

И ние, както Исус, трябва да използваме Божието Слово, за да различаваме истината от лъжата. „Твоето слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми.“ (Псалм 119:105).

Молитва за седмицата

Небесни Татко, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти, че можем да го четем, да го изучаваме, да се учим от него и да оформяме живота си около него. Молим Те да ни научиш да използваме Словото Ти за разпознаване, за да не попаднем в капана на дявола, както направи Ева. Когато се съмняваме в Твоето Слово, помогни ни да сме като онези, които викат „Господи, вярвам, помогни на моето неверие“, а не като онези, които се усъмняват в Твоите дела и Твоята воля. Бъди с всички нас, когато се изправяме пред изкушенията ежедневно. Помогни ни да се борим с него чрез силата на Твоя Свят Дух. В името на Исус, ние се молим. Амин!

Наистина ли Бог каза...? 

bottom of page