top of page
iBibleDev_Series_15.jpg

Първата събота

Седмият ден от сътворението

Така бяха завършени небето и земята, и цялото множество същества в тях. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше направил, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше направил.

И благослови Бог седмия ден, и го освети, защото в него си почина от всичките Си дела,

от всичко, което беше сътворил и създал.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 2:1-3

След като цялата сътворена вселена най-накрая беше завършена, Бог си почина. След това седмият ден бил благословен и осветен, или „отделен“ от Бог. Тази почивка се превръща в основата на съботата, която е тема, протичаща в цялото Писание.

Това не е просто еднократна почивка, в която участва само Създателят. Това е модел, установен за нас при Сътворението. Като носители на Божия образ, ние сме призовани да подражаваме на този красив ритъм на работа и почивка.

Всъщност това е основата за една от десетте заповеди:

Помни съботния ден, за да го освещаваш. Шест дни да работиш и да вършиш всичките си дела; а на седмия ден, който е събота на Господа, твоя Бог, да не вършиш никаква работа, ни ти, ни синът ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който е прекрачил прага ти. — Изход 20:8–10

Бог е установил от самото начало, че работата е добро нещо, но почивката също е необходима. Той е създал творението така, че трудът без почивка да не е здравословен. Ако работим непрекъснато, това ще ни се отрази физически, психически и емоционално. Като ни кани да си починем, Бог иска да каже, че ние сме повече от това, което правим. Създадени сме по Неговия образ и трябва да си почиваме така, както и Той си почина.

 

Както виждаме в цялата Библия, Исус отразява делото на Отец. Точно както Бог Отец работи по творението и след това си почина в последния ден, Исус се труди за нашето изкупление и след това си почина в гроба на старозаветната събота. Исус ни дава почивка чрез Своята изкупителна смърт и възкресение и кани всички, които Го следват, да намерят почивка за душите си:

Елате при Мене всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя. Вземете Моето иго върху си и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой за душите си. Защото Моето иго е благо, и Моето бреме е леко.— Матей 11:28–30

Не е необходимо да работим постоянно, за да получим добрите неща на Христос. За да намерим покой за душите си, е достатъчно да повярваме в Него.

Нашият отговор

 

Работата наистина е добро нещо, но работата ви не е това, което ви определя кои сте. Вие живеете с НЕГОВАТА благодат, НЕГОВАТА история и НЕГОВАТА изкупителна любов. За всичко останало Бог ни призовава да изпълняваме и възстановяваме. Дори когато сме работили много усилено и има работа, която остава несвършена, Той ни кани да приемем Неговата изкупителна любов.

Тази истина е всичко, за което трябва да се държите, когато гласовете на врага се носят към вас с „още едно нещо“, което трябва да направите, за да бъдете достатъчни.

Отделихте ли време да дадете приоритет на почивката в собствения си живот? В забързаното ежедневие може да бъде трудно да спрем. Може да е трудно да отделите време за молитва, изучаване на Писанието и събиране с други братя и сестри в Господа.

Помнете през тази седмица, че Божията покана за почивка е за вас. Не само ви е позволено да си почивате без вина, но и сам Бог ви насърчава да го направите. Вашата производителност не е вашата идентичност и вашата почивка е почит към Господ, който ви призовава към нея.

Вашата производителност не е вашата идентичност и вашата почивка е почит към Господ, който ви призовава към нея.

Освен това почивката, към която Бог ни призовава, е дълбока духовна реалност. Исус спечели за нас спасение; не е нужно да работим, за да постигнем това сами. Тази почивка е преобраз на вечната почивка, която сме придобили чрез съвършения живот, смъртта, почивката в гроба и възкресението на Исус Христос. Вярвайте в Господа и Той ще ви спаси. Той ще ви даде спасение и ще ви даде вечна почивка, когато се завърне.

Молитва за седмицата

Господарю на цялото творение, ние Ти благодарим, че установи модел за живота ни, който ни помага и ни дава сили . Дай ни да си починем добре както физически, така и духовно. Нека винаги помним, че ни спаси и да бъдем благодарни, защото „Твоето иго е благо и Твоето бреме е леко“. И ако ни е трудно да отделяме време за почивка, нека гледаме на тази благословия като на покана да бъдем повече като Теб, тъй като Ти Самият си почина на седмия ден. Благослови ни Господи. В името на Исус се молим. Амин!

bottom of page