top of page
723a9127-4036-4ab6-c09f-37689bdba28e.png

По Божия образ

Шестият ден от сътворението, част 2

Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика; и нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя, и над всяко влечуго по земята.

И Господ Бог образува човека от пръст из земята, и вдъхна в ноздрите му дъха на живота;

и човекът стана живо същество.

Бог нарече човека Адам и му даде господство над всички живи същества на земята, в небето и в морето.


–iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:26, 2:7

Божият глас накара небето да се разцепи, водите да се разделят и растенията, дърветата и животните да се появят на земята. Но Бог създаде човека по съвсем различен начин – много по-интимно и лично. Той създаде Адам от пръстта. Представете си как Бог се навежда, заравя ръце в пръстта и я оформя с пръсти. Познатият стих придобива по-дълбок смисъл: 

Но сега, Господи, Ти си наш Отец; ние сме глината, а Ти – Грънчарят ни, и всички сме дело на Твоята ръка.

— Исая 64:8

Ръцете на Бог оформиха пръстта и след това Бог вдъхна дъх в белите дробове на Адам и той стана живо същество. Както казва Йов: „Духът Божий ме е създал и дишането на Всемогъщия ме оживотворява.“ (Йов 33:4)

Ръцете на Бог оформиха пръстта и след това Бог вдъхна дъх в белите

дробове на Адам и той стана живо същество. 

Хората са създадени по Божия образ. Въпреки че богословите не са единодушни какво точно означава това, съгласие може да се постигне поне в едно – че хората се различават от другите живи същества по нещо, и това нещо ги оприличава на Бог.

Бог ни уверява в Словото, че и мъжете, и жените са създадени по Негов образ и подобие, което означава, че и мъжете, и жените изобразяват Бог по уникален начин.

Хората са креативни като Бог, те обработват и оформят материалите, които Бог е създал в света. Те са в състояние да управляват творението като Божии работници, като се грижат за света, в който Бог ги е поставил. Имат власт над всички животни, риби и птици, както Бог има върховната власт над всички неща. Хората имат душа, знание и способност да разбират; те могат, отчасти, да разберат Божия план за последното завръщане.

Хората са креативни като Бог, те обработват и оформят материалите, които Бог е създал в света. 

Нашият отговор

 

Когато се замислим за това как Господ е толкова по-велик от всичко, което бихме могли да си представим, може да открием, че повтаряме въпроса на Давид в Псалм 8:4, „Що е човек, та да го помниш? Или човешки син, та да го посещаваш?“ Изглежда невъзможно Бог, в Своето безкрайно величие, да може истински да се грижи за всеки един от нас. Но Той все пак го прави! „Но на вас и космите на главата са всички преброени.“ (Лука 12:7а).

 

 

Можем да кажем с увереност, че Бог е формирал нашите вътрешности; Той ни е образувал в утробата на майка ни (Псалм 139:13). Тази грижа, проявена към нас от нашия Създател, разкрива колко сме ценни за него. Не е нужно да се доверяваме на нашите сили, позиции или титли, защото те не определят кои сме ние. Нашата стойност не се определя от нашата професия, от провалите ни или от успехите ни. Бог ни обича и това доказва, че сме достойни за любов, благодат и милост, които са ни предоставени от нашия Бог в спасителното дело на Христос и обещанието за вечен живот с Него.

Изглежда невъзможно Бог, в Своето безкрайно величие,

да може истински да се грижи за всеки един от нас.

Но Той все пак го прави!

„Но на вас и космите на главата са всички преброени.“ (Лука 12:7а).

Нашата стойност не се определя от нашата професия, от провалите ни или от успехите ни.

Молитва за седмицата

Милостиви Боже, вярваме Ти, Господи, когато казваш, че те е грижа за нас, дори когато не го чувстваме. Помогни на реалността на Твоята любов да ни промени от търсене на собствената ни слава към работа за Твоето царство. Прощавай ни всеки ден за нашите грехове според милостта Си,  и ни очисти от всяка неправда. Насърчени сме от любовта, която си показал към нас чрез живота, смъртта и възкресението на Исус. Докато очакваме вечността с Теб, давай ни надежда. Благодарим Ти, че повери творението си на нашите грижи. Почитаме Те като се грижим за градината на тази земя. В Твоето свято и скъпоценно име се молим. Амин!

bottom of page