top of page
Screenshot 2024-03-12 at 19.15.09.png

Ex Nihilo –  От нищото
(от латински)

Смята се, че древногръцкият философ Парменид е казал: „Нищо не произлиза от нищо“, или, с други думи, нещата просто не могат да се появят от нищото. Този философ (и много след него) смятат, че творението е абсолютно нелогично.

 

Но Писанията разкриват картина на невероятната и неописуема сила на нашия Създател. Божиите деца знаят, че чрез Него дори нещата, които изглеждат невъзможни, са напълно възможни.

В еврейски текст от първи век след Христа твърдението на Парменид е опровергано: „Умолявам те, дете мое, да погледнеш небето и земята и да видиш всичко, което е в тях, и да признаеш, че Бог не ги е направил от нещата, които са съществували. Така възниква и човечеството.”

Ние изпитваме страхопочитание към нашия Създател, който създава неща от нищото. Той твори „ex nihilo“ (на латински - „от нищото“). Той внася ред в хаоса, светлина в тъмнината, разум в безпорядъка. И ние се покланяме – на Отец, Сина и Святия Дух, защото всички участваха в делото на Сътворението.

Ние изпитваме страхопочитание към нашия Създател, който
създава нещата от нищото. Той твори „ex nihilo“ („от нищото“)…

Нашият отговор

 

Какъв ще бъде отговорът ви тази седмица? Когато сте заобиколени от мрак, може би вечер, когато затворите очи, оставете сърцето си да намери утеха в силата и могъществото на Единствения, който може да направи нещо от нищо. Дори когато мракът е пълен и не можете да видите как от него може да излезе нещо добро, Създателят на всички неща може да направи всичко и не се нуждае от нищо, за да го направи.

Молитва за седмицата

Господи, Ти, който със сила извика цялото творение от нищото, дай ни утехата и надеждата, които идват от това, че те познаваме, Теб, Създателя на всички неща. Нищо не е извън Твоя контрол и нищо не съперничи на силата Ти. Напътствай ни в света, който си създал, сред хората, които си създал. Не позволявай да спрем да забелязваме чудото на творението и невероятния начин, по който си го направил. Когато сме обградени от тъмнина – духовна, емоционална или физическа – помогни ни да потърсим светлината в Теб. Молим се в святото и скъпоценно име на Исус. Амин!

Първият ден от сътворението, част 1

В началото Бог сътвори небето и земята.

А земята беше пуста и неустроена; и тъмнина покриваше бездната;

и Божият  Дух се носеше над водата.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка в Библията: Битие 1:1–2

 

Можете ли да си представите тъмното,  пълен мрак, в който няма нищо?

 

В началото не е имало материя. Нито светлина. Нито звук. Нито пространство. Дори времето не е съществувало преди Бог да реши да го създаде. Трудно е да си представим абсолютното нищо, но Бог разкрива какво е било състоянието на земята преди да започне да създава вселената и всичко в нея, като казва, че е „неустроена“, „пуста“ и „тъмна“.

Дори времето не е съществувало преди Бог да реши да го създаде.

bottom of page