top of page
studies_3.jpg

Бог създава небето

Чрез съвършена мъдрост и знание Бог, всемогъщият и съвършен
Създател, е създал всичко съществуващо.

И Бог каза:

Да бъде простор посред водите, който да раздели вода от вода.

И Бог създаде простора; и раздели водата, която беше под простора,

от водата, която беше над простора; и стана така.

И Бог нарече простора небе.

И стана вечер, и стана утро, ден втори.

– iBIBLE Глава 1

 

Препратка от Библията: Битие 1:6–8

Бог започна да въвежда ред в Своето творение, като създаде пространство, което да разделя водите горе от водите долу. Бог създаде небето и постави границата му, като го раздели от водите под него. И така, сътворението, каквото го познаваме сега, започна да се оформя.

Чрез съвършена мъдрост и знание Бог, всемогъщият и съвършен Създател, е създал всичко съществуващо.

Книгата Притчи ни казва:

 

Чрез мъдрост Господ положи основите на земята, чрез разум утвърди небето. Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.— Притчи 3:19–20

Когато погледнем към небето, ние виждаме пространство, чиято шир е непонятна за нас. Тук, на земята, мисълта за разстоянието, което ни дели дори от най-близката звезда, ни оставя без дъх. И все пак нашият Отец в Небесата познава всеки милиметър от Своето творение. Той неслучайно е подредил небето и звездите по този начин.

Съставът на атмосферата на другите планети е такъв, че живот просто не може да съществува. Но поради начина, по който Бог е устроил небесата, атмосферата и небето над земята, животът ненадейно се появява.

Нашият небесен Баща в милостта си е създал небесата — небето и всичко, което е в него — за наше добро. Въпреки че просторът беше създаден на втория ден, Бог решава да го запълни през следващите дни на сътворението. И днес от небето Той продължава да ни дава дъжд, за да напоява земята, облаци, за да ни дават сянка от слънцето, луна и звезди, за да осветяват нощта.

Нашият Отец в Небесата познава всеки милиметър
от Своето творение.

Нашият отговор

 

Нашият Бог е могъщ. Всъщност толкова могъщ, че създаде простора, който държи луната, слънцето и звездите. Той е подредил небесата и всичко, което е в тях. Да отделим време и да помислим върху невероятния факт, че Бог, нашият Отец, Създателят на всички неща, е създал творението така, че да може да ражда и да поддържа живот. Да благодарим за всеки дъх, който поемаме.

Молитва за седмицата

Скъпи Небесни Татко, радост и благословение е да размишляваме върху Твоето Слово. Ти ни даде Писанията, за да се учим, и сме ти благодарни за това. Докато четем за дните на сътворението, моля те, продължавай да ни напомняш за Твоята невероятна сила и грижа за нас и за всички неща, които си създал. Окуражи сърцата ни да бъдат благодарни; помогни ни да вдигнем погледа си от разочарованията и изкушенията на този свят и да насочим очите си към Теб и Твоята любов към нас. Благодарим Ти, че си сложил ред в творението, така че да можем да живеем, да процъфтяваме и да Ти се покланяме. Благослови ни и ни пази в името на Исус. Амин!

Вторият ден от сътворението

bottom of page