top of page

ЛИЦЕНЗ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ИЗЛЪЧВАНЕ НА ФИЛМА "ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ" НА ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО 

Молим да прочетете внимателно долуизброените условия в лиценза, което следва да удостоверите със своя подпис. Веднага след това автоматично ще бъдете препратени към страницата с филма. Строго се забранява неговото споделяне, сваляне или каквото и да е манипулиране. Благодарим Ви!

СНЦ „Промяна в поколението“ в партньорство с Ревълейшън Мидия и Старфиш Сторис се радва за възможността да ви предостави този тридневен лиценз (72 часа) за обществено излъчване на определено място, отнасящ се за ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ – филм, продуциран и лицензиран от Ревълейшън Мидия. Искрено се надяваме, че членовете и семействата от Вашата църква /организация (както и хората от по-широката общественост, които ще бъдат поканени на прожекциите) ще имат едно разтърсващо преживяване и ще бъдат докоснати от мощното послание, идващо директно от сърцето на нашия Небесен Отец, докато гледат филма. 

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ВАЖИ ЛИЦЕНЗА 

Настоящият лиценз дава право на Вашата църква/организация да провежда безплатни обществени излъчвания на филма ПЪТЕШЕСТВЕНИКЪТ най-много за 72 часа през периода от 1-ви 
януари до 30-ти юни 2024 г., при следните условия:


НЕ можете да събирате такса за вход / билет за прожекциите

НЯМАТЕ право да променяте и редактирате филма под никаква форма, нито да го размножавате или да го използвате за излъчване по телевизия или Интернет по какъвто и да е начин;

• Организацията Ви е официално регистрирана в България и ще излъчвате филма в страната;
Прожекциите ще се осъществяват от Ваш персонал / служители, като НЯМА да преотдавате правото на прожекции на друга църква / организация или индивидуални лица; 

• Прожекциите ще се извършват на място, което е Ваша собственост ИЛИ в помещение, което се явява официално местонахождение на Вашата църква / организация (като хотел или училище). 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Комерсиалните кино-салони подлежат на друг вид лицензиране.

Прожекции на филма с такса за вход представляват нарушение на авторски права и са незаконни. 

 

Този лиценз следва да се съхранява в архив в случай, че бъдат повдигнати каквито и да било претенции за авторски права от трети страни. 

Файла с филма или линка към него следва да бъдат съхранявани под строг надзор.


Допълнителни копия от него няма да бъдат предоставени безвъзмездно. 

В случай на допълнителни въпроси във връзка с този лиценз или с филма, се обръщайте към: cgfilmsbg@gmail.com 


Молим да впишете следната информация, която ще удостовери Вашето съгласие:

Ще получите линк към филма, веднага щом заявите своето съгласие с изложените в лиценза условия. НЕ ПРЕПРАЩАЙТЕ ТОЗИ ЛИНК НА НИКОГО! Можете да откриете отговори на често задавни въпроси под самото видео с филма.

bottom of page